Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de https://learnandbelive.nl website (beheerd door "LAB Learn and Believe") gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van de dienst is geconditioneerd op uw aanvaarding van en de naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik van de dienst. Door toegang of het gebruik van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u het oneens bent met enig deel van de voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan koppelingen bevatten naar websites van derden of services die niet worden beheerd of worden gecontroleerd door Learn and Believe. Learn and Believe heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, oftewel de praktijken van enige derde partij, websites of services. U erkent en stemt ermee in dat Learn and Believe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt, of vermeend veroorzaakt te worden door of in verband met gebruik van dergelijke inhoud, goederen of services die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden u aan om de voorwaarden en het privacy-beleid te lezen van derden websites of diensten die u bezoekt.

Uitsluiting

We kunnen u onmiddellijk uitsluiten of opschorten van toegang tot onze dienst, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, voor welke reden dan ook, als u de voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen. Fouten om enig recht af te dwingen of de bepaling van deze voorwaarden wordt niet beschouwd als een opheffing van deze rechten. Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze website, en vervangt alle eerdere afspraken, tussen ons met betrekking tot de website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht, wijzigingen of vervangingen aan te brengen aan deze voorwaarden op elk gewenst moment. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe voorwaarden te plaatsen op deze pagina. U wordt geadviseerd om deze voorwaarden periodiek te bezoeken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn effectief wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Met gebruik van onze website nadat deze wijzigingen van kracht zijn gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet met de nieuwe voorwaarden instemt, gelieve te stoppen met het gebruik van de website. Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.

-Laatst bijgewerkt: 23 April, 2018